Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Adam Lemancewicz

Dr hab. n. med.

Adam Lemancewicz

specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista perinatologii

DANE OSOBOWE
 1. Imię i nazwisko: Adam Lemancewicz wiek: 46
 2. Nazwa wydziału i uczelni, którą pracownik ukończył Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski w roku 1993
 3. Data rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: 1994
 4. Data awansu na stanowisko adiunkta: 2006.
 5. Rok uzyskania stopnia doktora nauk medycznych: .2001.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Specjalizacje:
I stopień z położnictwa i ginekologii – 1997
II stopień z położnictwa i ginekologii – 2000

2. Umiejętności zawodowe:

 • certyfikat wykonywania badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 1999
 • certyfikat Fetal Medicine Foundation w zakresie wykonywania badań usg 11-14 tydzień ciąży – 2008

3. Kursy zawodowe, kursy w zakresie ultrasonografii płodu, w tym

 • Diagnostyka ultrasonograficzna i postępowanie w wadach płodu – Łódź 1998
 • Wczesna diagnostyka przez pochwowa wad płodu – Łódź 2002
 • X Jesienna Szkoła Endokrynologii Zakopane 2004
 • Techniki dopplerowskie w ginekologii i położnictwie, ciąża mnoga, echokardiografia płodowa – Wierzba 2006
 • Kurs Fetal Medicine Foundation – usg 11-14 tydzień – 2006
 • Praktyczne aspekty standartów badań usg w położnictwie I ginekologii –Warszawa 2006
 • Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii. Kurs teoretyczny dla zaawansowanych – Wierzba 2007
 • Standardy badania usg. Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Praktyczne zastosowanie Dopplera w położnictwie. Diagnostyka usg w ginekologii- Poznań 2007
 • Kurs echokardiografii płodu – Katowice 2008

4. Kursy zawodowe, zagraniczne: kurs z zakresu fetoskopii 3-14.01.2011 w Klinice Położnictwa i Medycyny Prenatalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Hamburgu (Klinik fur Geburtshilfe und Prenatal Medizin Unversitatsklinikum Hamburg –Ependorf).

Hobby: narty , tenis, piłka nożna

Członkostwo : Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, sekcja ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego